กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26

ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น #utcc #นิเทศศาสตร์การตลาด

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp