You are here:

ข่าว&กิจกรรม

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โท นิเทศศาสตร์การตลาด

เปิดรับสมัคร นักศึกษา ป.โท นิเทศศาสตร์การตลาด 📍คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 ⭐️  หลักสูตรทันสมัย ผสมผสานศาสตร์การสื่อสารการตลาด เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผลิตคอนเทนท์ เน้น สื่อสารแบรนด์ อัพสกิลการสื่อสารการตลาด ติดสปีดการทำงาน  ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ >>> รายละเอียดหลักสูตร <<< ✅ สำเร็จการศึกษาได้ ภายใน 2 ปี ✅ ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ✅ แบ่งชำระค่าเล่าเรียน…

Continue reading

ภาพบรรยากาศ การอบรมการเขียนบทความวิจัย

ภาพบรรยากาศ การอบรมการเขียนบทความวิจัย ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท นิเทศศาสตร์การตลาด รุ่น 25 โดย รศ.ดร. ณัฐวิภา สินสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 5501

Continue reading

เวิร์คชอปเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร

คุณสุพจน์ เจริญวงศ์ผู้คร่ำหวอดจากวงการโรงแรมในเครือดุสิตธานีกว่า 40 ปี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย และทำเวิร์คชอปเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์การตลาด เข้าสู่แวดวงธุรกิจอย่างมั่นใจ

Continue reading

กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่

บรรยากาศค่ำคืนแห่งความประทับใจ กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่ จัดโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 28 ตค 66 ห้องเลาจน์ ตึก 5 ชั้น 1 ขอบคุณ Daddy G ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Continue reading

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26

ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่…

Continue reading

วิทยากรบรรยายพิเศษ

คลาส CA512 วันนี้บันเทิงแบบมีสาระ ขอบคุณ พี่กิ๊ฟท์ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ที่มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้น้องๆ ปริญญาโท ในหัวข้อ “ความผูกพัน และ Brand Loyalty ต่อพี่เบิร์ด: พฤติกรรมผู้บริโภคของแฟนคลับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ขอบคุณวิทยากร อ.ธีรยุทธ บัญชาบุษบง Branch Marketing Manager, Central Westgate ที่มาแชร์ Content…

Continue reading

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา Download

Continue reading

โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร…

Continue reading

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022 โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ, 20 เมษายน 2565 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า, จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม…

Continue reading

การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติแก่หลักสูตรฯ ด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องกลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาด วิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเซียงไฮ้ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา นักศึกษาฟังบรรยายการเขียนบทความวิจัยจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว และหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในลักษณะตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Continue reading