วิทยากรบรรยายพิเศษ

คลาส CA512 วันนี้บันเทิงแบบมีสาระ ขอบคุณ พี่กิ๊ฟท์ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ที่มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้น้องๆ ปริญญาโท ในหัวข้อ “ความผูกพัน และ Brand Loyalty ต่อพี่เบิร์ด: พฤติกรรมผู้บริโภคของแฟนคลับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์”

ขอบคุณวิทยากร อ.ธีรยุทธ บัญชาบุษบง Branch Marketing Manager, Central Westgate ที่มาแชร์ Content และ Case ดีๆ ในหัวข้อ Content Marketing for branding ให้นักศึกษา ปริญญาโท วิชา Competitive Brand Management การจัดการตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน

Big Surprise กราบขอบพระคุณ พี่เบิร์ด คุณธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ และซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศ และคุณนกน้อย พรพิชิต พัฒนถาบุตร ผู้จัดการส่วนตัว ให้เกียรติร่วมงาน เสวนา “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์: เรื่องเล่าจากงานวิจัยระดับปริญญาเอก ”เสวนาผลงานวิจัย เรื่อง “การจัดการตราสินค้าบุคคลของ ธงไชย แมคอินไตย์ และความผูกพันมั่นคงของแฟนคลับ” งานวิจัยของ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ได้สัมภาษณ์เชิงลึก คุณธงไชย และกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมากว่า 30 ปี โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร (เบคกี้) และ คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ร่วมเสวนา วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และ ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับและขอบคุณที่ให้เกียรติคณะมาในงานนี้

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp