เข้าชมเยี่ยมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือไทยเบฟฯ

นักศึกษาปริญญาโทและคณาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด ได้รับเกียรติจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ให้เข้าชมเยี่ยมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเครือไทยเบฟฯ รวมถึงเทคนิคการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อนิทรรศการและการจัดพิพิธภัณฑ์สุราไทย ทำให้นักศึกษาได้ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ออย่างเข้มข้น

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp