การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ณ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไข่มุกและการสื่อสารการตลาด ณ อมร ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป (Amorn Phuket Peal Group) และสัมผัสสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp