การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission:

    • ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ, 20 เมษายน 2565
    • ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า, จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

Website: https://tinyurl.com/amsar2022

Facebook: https://www.facebook.com/UTCCAMSAR/

=========================

ประเด็นหัวข้อในการนำเสนอ:

การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวข้องานวิจัยอื่นทางสังคมศาสตร์ๆที่เกี่ยวข้อง

=========================

ติดต่อสอบถาม:

คุณสุดที่รัก สุริยะวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-673-1559
หรือ หมายเลขโทรศัพท์: 02-697-6606
E-mail: [email protected]

Share this post:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp