Natthakorn Ruengdit

test

กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่

บรรยากาศค่ำคืนแห่งความประทับใจ กิจกรรมสานสัมพันธ์ รับน้อง-ส่งพี่ จัดโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด 28 ตค 66 ห้องเลาจน์ ตึก 5 ชั้น 1 ขอบคุณ Daddy G ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กล่าวเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ให้การต้อนรับ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความประทับใจ มีการแสดงและกิจกรรมเฉลยบัดดี้ สานสัมพันธ์ ชื่นมื่นรื่นรมย์ ขอบคุณชาว MC25 เจ้าภาพจัดกิจกรรมในการร่วมส่งพี่ MC24 และรับรุ่นน้อง MC26

Read article
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26

ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 26 สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ มาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ โรงแรม เคปดารา พัทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น #utcc #นิเทศศาสตร์การตลาด

Read article
วิทยากรบรรยายพิเศษ

คลาส CA512 วันนี้บันเทิงแบบมีสาระ ขอบคุณ พี่กิ๊ฟท์ ดร.กริษฐา อึ๊งภากรณ์ จากหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์การตลาด ที่มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้น้องๆ ปริญญาโท ในหัวข้อ “ความผูกพัน และ Brand Loyalty ต่อพี่เบิร์ด: พฤติกรรมผู้บริโภคของแฟนคลับพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ขอบคุณวิทยากร อ.ธีรยุทธ บัญชาบุษบง Branch Marketing Manager, Central Westgate ที่มาแชร์ Content และ Case ดีๆ ในหัวข้อ Content Marketing for branding ให้นักศึกษา ปริญญาโท วิชา Competitive Brand Management การจัดการตราสินค้าเพื่อการแข่งขัน Big Surprise กราบขอบพระคุณ พี่เบิร์ด คุณธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินแห่งชาติ และซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของประเทศ และคุณนกน้อย พรพิชิต…

Read article
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) จากการประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร บริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 7 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา Download

Read article
โครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัย เปิดงานและแนะนำแนวทาง พร้อมกับ รศ.ดร. ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการสอบด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิไลนุช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา เขียวแก้ว ประธานบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ร่วมแนวนำแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Read article
การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

การประชุมระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022 โดยศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบปกติ, 20 เมษายน 2565 ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์แบบล่าช้า, จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 Website: https://tinyurl.com/amsar2022 Facebook: https://www.facebook.com/UTCCAMSAR/ ========================= ประเด็นหัวข้อในการนำเสนอ: การสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การบริหารและการสื่อสารตราสินค้า สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์ นิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา การสื่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ นวัตกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการและหัวข้องานวิจัยอื่นทางสังคมศาสตร์ๆที่เกี่ยวข้อง ========================= ติดต่อสอบถาม: คุณสุดที่รัก สุริยะวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-673-1559 หรือ…

Read article
การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

การบรรยายโดยวิทยากร คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติแก่หลักสูตรฯ ด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่องกลยุทธ์การรณรงค์การสื่อสารการตลาด วิชาการรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

Read article
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการทำ IS/Thesis และการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเซียงไฮ้ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา นักศึกษาฟังบรรยายการเขียนบทความวิจัยจากวิทยากรภายนอก ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว และหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในลักษณะตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

Read article
การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ณ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาและดูงานด้านการสื่อสารการตลาด ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต นักศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไข่มุกและการสื่อสารการตลาด ณ อมร ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป (Amorn Phuket Peal Group) และสัมผัสสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต

Read article