มาสิรี กล่อมแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ, สถานีโทรทัศน์ PPTV HD36

S__10887177