โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

S_B46783EA453F64F79724F0BF1B4713E3.17091508