ทิพภาวีร์ ศุภนคร

ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา 2016

S__44113927