ณัฐวุฒิ ขวัญพิเชษฐ์สกุล

ผู้ช่วยทีมหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอะโคะโละ ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

ณัฐวุฒิ  ขวัญพิเชษฐ์สกุล